Klik på en af nedenstående ikoner for mere info.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Badmintonudvalg sæson 2024-2025

Billede af det nye udvalg er på vej:-)

Kasserer :            

Sekretær :            

Medlem :              

Medlem :

Medlem :

Medlem :


Tommy Hall

Gitte Gammelmamark

Tobias Frimer

Valdemar Jørgensen

Henrik Swartz

Lars Jørgensen


Kontaktoplysninger findes under "Kontakt" ikonet                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tilmeldingsblanket 2022-2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kontingent

Kontingent for sæson 2023/2024:


Ungdom: 500 kr. Er forældrene villig til at hjælpe med ad hoc opgaver, så er kontingentet 400 kr.

Motion: 600 kr. Er motionistspilleren villig til at hjælpe med ad hoc opgaver, så er kontingentet 500 kr.

Seniorer: 950 kr. Er seniorspilleren villig til at hjælpe med ad hoc opgaver, så er kontingentet 850 kr.


Ad.hoc er nærmere beskrevet her nedenfor og på vores hjemmeside, www.badmintonhuif.dk


Kontingentet betales, når man er er blevet godkendt eller har fået tildelt en banetid, dog senest d. 1.

september, på mobilepay nummer 730091. Husk, spillerens navn skal angives i mobilepayoverførslen.

Hvad er ad hoc opgaver og hvad er meningen med dette.


Det bliver mere og mere svært at skaffe frivillige til at hjælpe med opgaverne i idrætsforeningerne og dette

gælder desværre også vores badmintonklub. Derfor prøver vi af denne vej, som et forsøg, at give et

økonomisk incitament til at hjælpe lidt mere med i klubben. Vi vil ikke kontrollere om man har hjulpet, men

lader det være op til den enkeltes samvittighed, at vurdere om man yder frivillig hjælp.


De opgaver man kan hjælpe med kan være at hjælpe ved børneovernatningsweekend, bortskaffe affald

eller bage en kage ved klubmesterskabet, arbejde med hjemmesiden, hvis det er noget man har kendskab

til osv.

Blot til info, vises nedenfor tidligere års kontingent.

Mobilepay

Hjordkær UIF  badmintonafdeling har følgende Mobilepay nr. 730091

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dagsorden for generalforsamlingen 2023

Referat fra Generalforsamlingen afholdt d. 22. Feb.  2023

Referat fra Generalforsamlingen afholdt d. 23. Feb.  2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Referat fra Generalforsamlingen afholdt d. 30. juni 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                       

BLIV SPONSOR OG HJÆLP OS MED AT VOKSE

Kontakt :

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Behandling af personoplysninger

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Klubmesterskab 2023. 

Klubmesterskabet 2023 afholdes d. 25. marts i Hjordkærhallen. 


Kampstart kl. 10.00 

(kan blive tidligere eller senere, afhængigt af antal tilmeldte)


Alle medlemmer velkomne.